امروز دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ۰۲:۵۶

ایمن لوله

ایمن لوله تولید انواع لوله و اتصالات P.V.C
مشخصات کلی

ایمن لوله

  • تولید کننده

ایمن لوله

تولید انواع لوله و اتصالات P.V.C
انواع لوله و اتصالات P.V.C

مالکیت

۱ مهر ۱۳۷۰

آقای فارسی

بازرگانی و تجارت
  • ایران
اطلاعات کارخانه

تلفن : 8249756 - 8254557 - 8254558 (0711)

سوابق اجرایی